Käyttöehdot

Verkkopalvelu Kankaanpään opiston (jäljempänä: Opisto ) omistama ja tuottama verkkopalvelusivusto julkisessa internetissä.

Opisto tarjoaa käyttäjälle tämän verkkopalvelun osoitteessa (jäljempänä: Palvelu) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Opisto pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Palveluun kuuluvan yhden tai useamman www-sivun avaamisella käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti.

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja voimassa olevien sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa on sisältöä, jonka kaikki oikeudet omistaa Opisto tai muut Opistosta riippumattomat toiset ja kolmannet osapuolet. Opisto pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen tekijänoikeuksiin ja sisältöön siltä osin, kuin ne eivät kuulu toisille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä tätä verkkopalvelua lain, hyvien tapojen tai tekijänoikeuksien vastaisessa tarkoituksessa. Tällä ei kuitenkaan rajoiteta käyttäjien oikeutta tehdä yksityisiä kopioita tai ottaa hyvän tavan mukaisia lainauksia sisällöstä tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Palvelun yksittäisiin www-sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen avaamista.

Palvelun käyttäminen tai mahdollinen rekisteröityminen Palvelun käyttäjäksi on avointa, vapaaehtoista ja maksutonta. Käyttäjä käyttää Palvelua tai rekisteröityy Palveluun omalla vastuullaan vakuuttaen samalla antaneensa itseään koskevat tiedot totuuden mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu toimimaan hyvien tapojen ja Suomen lakien mukaisesti. Käyttäjä vastaa yksin omalla vastuullaan mahdollisen rekisteröitymisensä yhteydessä valitsemansa käyttäjätunnuksen ja salasanan tietoturvallisesta säilyttämisestä tai myöhemmästä päivittämisestä ja niiden joutumisesta mahdollisesti ulkopuolisten käsiin. Käyttäjä on velvollinen yksin korvaamaan Opistolle ja muille asianosaisille näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Opisto ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välillisiä, välittömiä tai muita tämän Palvelun käyttämiseen liittyviä vahinkoja tai kuluja Palvelussa mahdollisesti olevien sisältö- tai asiavirheiden tai muiden vastaavien syiden johdosta. Opistolla on oikeus vapaasti lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita myöhemmin maksullisiksi.

Opisto vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta tai palvelun toimintavarmuutta. Yhtiöllä on oikeus lopettaa koska tahansa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Opisto noudattaa voimassa olevaa Suomen tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään rekisteröityneiden käyttäjien tietoja. Käyttäjän antamia yksityisiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain tai viranomaisen määräyksestä. Opisto voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Palvelun sivuilla voi olla linkkejä ja mainoksia Palvelun ulkopuolisten yksityisten, yritysten ja yhteisöjen ylläpitämille www-sivuille. Yhtiö ei vastaa miltään osin näiden sivujen sisällöstä eikä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin tai muiden vastaavien toiminnallisuuksien sisällöstä ja lainmukaisuudesta.

Opisto ei vastaa Palvelun kautta linkitetystä tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Opisto ei vastaa yhteistyökumppaninsa, asiakkaansa tai toisen palveluntarjoajan tai mainostajan palvelusta tai mainossisällöstä, eikä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista tai velvoitteista miltään osin siinäkään tapauksessa, että kyseiseen sivustoon pääsee tämän Palvelun kautta www- linkillä tai mikäli sisältö on jollain tavoin liittynyt Palveluun.

Seuranta ja evästeet

Käytämme evästeitä sisällön ja mainosten räätälöimiseen sekä kävijämäärämme analysoimiseen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen takaamiseksi ja kehittämiseksi. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt ne.

Käyttäjä voi myös halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimensa asetuksia ottaen kuitenkin huomioon, että mainittujen evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Käyttöehtoihin ja tämän Palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näitä käyttöehtoja ja Palvelua koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, toissijaisesti Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Kankaanpään opiston verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄJÄ
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry
Kankaanpään opisto
Osoite: Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Kankaanpään opiston verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Kankaanpään opiston verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Henkilötiedot
- Yhteystiedot
- Käyttötiedot
- Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Kankaanpään opiston omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätää Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovutetan suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjä ole antanut siihen lupaa.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kankaanpään opisto, Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää.